Media Center Entertainment
FitSystem

Keypoints

  • Design og test listen før den brukes i salen
  • Listedeling, favorittlister, requestlister, hitlister etc.
  • Statistikk og bruksdata til hjelp for låtvalg
  • Data i skyen – rediger listene hjemme, hent opp og spill på senteret
  • Omfattende analyse og datamengde om hver enkelt låt
  • CuePoints og blokkinndeling av låter vises grafisk
  • Avansert listedeling (angi ulik grad av mulighet for redigering og videredeling)
Next
Prev

Copyright MediaCenter Entertainment AS  |  Tlf: +47 77 60 17 40  |  E-mail: post@mcent.no
Gnist - web som funkler  |  WordPress